Feng Shui

Náš život se odráží v prostoru, ve kterém žijeme, a tento prostor ovlivňuje naše životy, nás samotné.

Jaká je cesta k harmonickému bydlení?

Na rozdíl od dřívějších dob dnes trávíme převážnou část svého času v budovách – pracujeme, bavíme se, odpočíváme někde „uvnitř“, dům se stal doslova naší druhou kůží. Aby nám bylo v tomto prostoru příjemně a mohli jsme žít svůj život aktivně a zdravě, potřebujeme v tomto místě cítit oporu, bezpečí, harmonii, vyváženost a energii. Stavba a zařízení budov podle filosofie Feng Shui je cestou k dosažení tohoto stavu.

Kolem nás existuje mnoho faktorů, které mají na nás a naše bydlení zcela zásadní vliv, aniž si to uvědomujeme. Blízká i vzdálenější krajina, řeky a vodní plochy, komunikace a další budovy, sociální a kulturní prostředí, historické vlivy, časové cykly, nativní energie obyvatel a mnoho dalších. Jsme nedílnou a přirozenou součástí okolního světa. Pochopení a harmonické propojení s přirozenými zákonitostmi okolního Vesmíru je základním kamenem tohoto starověkého umění, tolik důležitého pro naši spokojenou přítomnost. Neboť místo kde bydlíme, je v rámci celého Vesmíru bodem, pro nějž jsou platná stejná pravidla.

Orientace budovy kde žijeme a doba jejího vzniku určuje vnitřní energii celého prostoru. Každá ze zemských os procházejících budovou navíc konvenuje s určitým tématem lidského života a pomyslně rozděluje pomyslně daný prostor do jakési mřížky, tzv. Ba Gua, čímž vzniká obraz vzájemného propojení prostoru (bytu, domu) a jeho obyvatel. Pomocí Feng Shui můžeme všechny jeho segmenty a tedy i kvalitu života v konkrétním tématu vhodně ovlivňovat jeho uspořádáním a vytvořit touto cestou z našeho bydlení či místa pro práci místo plné pozitivní energie. Uvolníme tak prostor pro příchod životních příležitostí.

Feng Shui nám ukáže, proč jsou určité aspekty našeho života oslabeny a jakým způsobem je posílit a podpořit. Protože pracuje také s faktorem času, vede nás k hlubšímu poznání souvislostí, proč v našem životě k určitým událostem dochází a jak lze případnou nerovnováhu vyladit. Feng Shui uspořádání je přínosné pro každého, pro každý prostor, ať už komerční či soukromý.

Feng Shui je nejlepší „designér“ pro místo, kde bydlíme, pracujeme či trávíme volný čas - dům v souladu s okolím, vhodně zařízený byt či kancelář s hlubší návazností na přirozené principy panující v okolním světě, nám vytvoří dokonalé zázemí, které se stane pramenem vitality a energie pro naši práci a život. Harmonicky a optimálně uspořádaný životní prostor je nedílnou součástí zdravého životního stylu a péče o osobní zdraví. Je pro náš život důležitější více, než je na první pohled patrné – jaká je konečná podoba místa pro dlouhodobé bydlení či práci, takový bude život, který v něm budeme žít, protože všechny nesrovnalosti či protichůdná řešení v těchto prostorech se pak mají šanci prolínat do našich životů. Všechny barvy, prvky a materiály v interiéru volené v souladu s Feng Shui, vhodně uspořádané venkovní prostředí a zharmonizované vlivy okolí a časových aspektů nám vytvářejí v obydleném prostoru pozitivní kvalitu.

Feng Shui je cesta k nalézání souladu, řádu a vyváženosti v životě přes prostor bydlení.