Konzultace

V případě Vašeho zájmu o Feng Shui analýzu / poradenství se nejprve scházíme na nezávazné schůzce, kde si navzájem vyjasníme možnosti vzájemné spolupráce. Tím, že vstupuji do soukromého prostoru druhé osoby, považuji vzájemné seznámení, rozhovor a vzájemné porozumění s ohledem na stanovený cíl za velmi důležité pro úspěšný výsledek.

Má první návštěva v daném prostoru předpokládá přítomnost zadavatele, trvá cca 3 hodiny, vlastní rozbor pak zpracovávám mimo prostor klienta. Po zhotovení harmonizačního projektu předkládám zadavateli zpracovanou a vyhodnocenou Feng Shui analýzu a podrobně s ním probírám a vysvětluji všechny aspekty. Klient obdrží studii v písemné a grafické podobě, včetně doporučení k aplikaci nápravných prostředků a změn. Nutným předpokladem pro zpracování analýzy a vypovídající výsledek je plán půdorysu domu / bytu / prostoru v odpovídajícím měřítku.

FS_5A

Doporučení vedoucí k zharmonizování prostoru vhodně převádím do podoby spjaté s naším kulturním prostředím a zvyklostmi. Svou práci doplňuji doporučeními z oboru stavební biologie - nauky o zdravotně nezávadných materiálech a udržení čistoty prostředí, kterou vnímám jako nedílnou součást zdravého a harmonického bydlení a dále doporučeními z oblasti geomantie - nauky o magnetických strukturách Země.

Reference již provedených Feng Shui analýz při vážném zájmu na vyžádání.

Pracuji technikami: správný tok energie Qi v prostoru, vztahy Yinu a Yangu, aspekty Pěti zvířat a Pěti prvků, Ba Gua – životní aspirace a prostor, Ba Zhai – technika „Nenasytného vlka“ - více a méně příznivé sektory v domě a vhodné rozložení místností, Letící hvězda (Fej Sing) – aspekt času a opakující se cykly (propojení mezi přítomným časem a dobou, kdy budova vznikla, vliv vnitřní energie domu na štěstí a život jejich obyvatel), typologie člověka podle Ming Kwa – výpočet tzv. osobního čísla podle data narození v propojení k danému prostoru.