Poradenství a služby

Feng Shui analýza prostoru

Pro dům, byt, kancelář, obchod, firmu, provozovnu, restauraci a jiné komerční prostory.
Vyhodnocení prostoru a zhotovení Feng Shui analýzy (kompletní rozbor včetně doporučení barev, tvarů a materiálů do interiéru a exteriéru, prostorové uspořádání místností a jejich zařízení, doporučení přínosných změn) s cílem maximálně harmonizovat a vyvážit daný prostor aby vhodně podporoval prosperitu a kvalitu života jeho obyvatel.

FS_7a

Porovnání více prostorů a jejich potenciálu dle Feng Shui

Při rozhodování o koupi či výběru nové nemovitosti / bytu, prostoru pro podnikání, kanceláře, pozemku pro stavbu domu apod. Zahrnuje prohlídku každého z prostorů a pro každý z nich zpracování informativního rozboru s konečným zhodnocením validity objektu podle Feng Shui a konečné doporučení pro výběr.

Feng Shui poradenství při stavbě nového domu

Konzultace při zhotovování projektu domu a jeho harmonizace v souladu s Feng Shui / poradenství při výběru vhodné parcely, posouzení vlivu okolí na budoucí dům, vhodné umístění domu na parcele, rozmístění jednotlivých místností v domě, barvy, tvary, materiály a uspořádání prostoru do podrobností / lze aplikovat v jakékoliv fázi přípravy stavby domu.

Osobní potenciál člověka

Čas našeho zrození přináší každému z nás rozdílný vrozený potenciál, jinou osobní energii. Známe-li ji, víme co následovat a co naopak nepodporuje naší přirozenost. Na základě data narození vytvářím rozbor tzv. osobního čísla ("Ming Kwa") s předpokladem cyklického vývoje v čase, kterým každý z nás procházíme v 9letých cyklech ("Letící hvězda osudu") - klientovi tento rozbor poskytne informace o sobě samém, základní charakteristiku osobnosti se zaměřením na potřebné aspekty nastolující jeho osobní harmonii v prostoru, čase, s druhými... (např. doporučení vhodné profese, prostředí a dalších osobních inklinací v různých oblastech života, uspořádání místa k práci, spaní apod.). Tento rozbor zařazuji při Feng Shui analýze prostoru.

Jednorázová konzultace dle přání a potřeb klienta

Jednorázové posouzení a konzultace v prostoru na základě předchozí domluvy.

Semináře a workshopy

Pokud máte zájem porozumět účinkům a principům Feng Shui, naučit se jak nastolovat harmonii v životě přes prostor bydlení, jak citlivě vnímat a zařizovat Váš vlastní životní a pracovní prostor, pracovat s prouděním energie Qi v prostoru, správně používat barvy, tvary a jednotlivé prvky zařízení v bytě či kanceláři, obchodě či jinde, pak je možné zúčastnit se semináře/workshopu na toto téma. Konkrétní info a termíny konání poskytnu na dotázání na fucikova.michaela@email.cz.